جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

آشنایی با خصوصیات ظاهری مرغ تخم گذار

یک مرغ تخم گذار را از روی وضع ظاهری یا آناتومی آن شناسایی می کنند. به طور کلی یک مرغ تخم گذار خوب، چشم های فعال برجسته و روشن تاج و غبغب قرمز و بزرگ دارد. یک مرغ تخم گذار را از روی وضع ظاهری یا آناتومی آن شناسایی می کنند. به طور کلی یک […]