فرم رضایت مشتری

این نظرسنجی به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مجموعه تلاونگ طراحی شده است. زمان تقریبی برای پاسخگویی به سوالات این نظرسنجی ۲ دقیقه است. با پاسخ به سوالات این نظرسنجی ما را در ارائه محصولات و خدمات بیشتر یاری کنید.
لطفا جنسیت خود را مشخص منید.

سن
شما از کدام دسته از مخاطبین تلاونگ هستید؟*

کدامیک از محصولات را خریداری کرده اید؟*
در صورت خرید یا مصرف بیش از یک محصول، می‌توانید چند گزینه را انتخاب کنید.

میزان خرید شما چقدر است؟*

در حالت کلی تا چه حد از محصولات ما رضایت دارید؟*

میزان رضایت شما از خدمات ما به چه صورت است؟*

در دسترس بودن محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟*

آیا تا به حال با واحد ارتباط با مشتریان در تماس بوده اید ؟*

قیمت محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟*

آیا تمایلی به مصرف مجدد محصولات ما دارید؟*

آیا محصولات تلاونگ را به دیگران نیز توصیه می کنید؟*

نحوه پاسخگویی"واحد ارتباط با مشتریان " را چگونه ارزیابی می کنید؟*

نحوه پیگیری "واحد ارتباط با مشتریان " را چگونه ارزیابی می کنید؟*