بسته بندی امگا 3 – بسته بندی 6 عددی تخم مرغ امگا 3