بسته بندی امگا ۳ – بسته بندی ۶ عددی تخم مرغ امگا ۳