نوشته‌ها

شناخت نژاد مرغ های تخم گذار

شناخت نژاد مرغ های تخم گذار

/
ابتدا مرغ ها ، به دلیل غرایض خدادادی در فصل های خاصی از سال تخم گ…