نوشته‌ها

مراحل تبدیل تخم مرغ به جوجه

مراحل تبدیل تخم مرغ به جوجه

/
برای اینکه تخم مرغ تبدیل به جوجه شود اولین مرحله در اختیار داشتن …
مراحل زندگی مرغ

مراحل زندگی مرغ

/
این بحث همیشه پا برجاست که اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ ، درست…