نوشته‌ها

جت پرینتر و صنعت مرغ داری

تخم مرغ شناسنامه دار

/
تخم مرغ يك تركيب غني شده و گرانبهاست كه خداوند آن را آماده و مهيا…