از اینکه برای تکمیل این فرم وقتی کافی می‌گذارید، از شما ممنونیم. تکمیل این فرم به منزله تمایل شما به همکاری در کافه تلاونگ واقع در کارگاه «هفت و هشت» کارخانه نوآوری آزادی است. لذا لطفا اطلاعات خود را به‌طور کامل و با دقت وارد کنید. برای شروع روی دکمه زیر کلیک کنید.

.

*لازم به ذکر است که قرارداد همکاران به‌صورت رسمی و همراه با بیمه و مزایا خواهد بود.