لبنیات

لبنیات

یکی از کاربردهای اساسی تخم مرغ در صنعت لبنیات، استفاده از آن در تولید بستنی میباشد. زرده اضافه شده در طی فرآیند انجماد منجر به بافت نرمتر در بستنی می­گردد و از ذوب شدن سریع بستنی بعد از سرو کردن آن جلوگیری می­کند. تخم مرغ پایداری انجماد-رفع انجماد را افزایش می­دهد و منجر به حذف کریستالیزاسیون می­گردد. تمام ویژگی های ذکر شده در سایر دسرها مانند ماست یخ زده، سوربت ( دسر یخ زده ساخته شده از آب شیرین شده به همراه طعم دهنده ها مانند اب میوه و ...) و ... نیز صادق است.

Banana_and_strawberry_breakfast_smoothie_High_res_800_480_85_s_c1.jpg