فقط سفیده تخم مرغ بخوریم یا تخم مرغ کامل

فقط سفیده تخم مرغ بخوریم یا تخم مرغ کامل

تخم مرغ یک غذای کامل می باشد ، که خداوند در اختیار ما قرار داده است . برخی بر اساس باورهای غلط گاهی تخم مرغ را به صورت کامل استفاده نمی کنند و یا فقط سفیده ی آن یا زرده ی آن را به تنهایی استفاده می کنند ، که همین امر سبب بهره ی کافی نبردن از تمام مواد مغذی موجود در تخم مرغ  می شود .