تخم مرغ و طب سنتی

تخم مرغ و طب سنتی

در طب سنتی تخم مرغ جایگاه خاصی دارد ، جزء غذاهای مقوی  است که هضم به موقعی دارد و می توان از آن در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده کرد