کنترل کریستالیزاسیون

کنترل کریستالیزاسیون

crystallization_control.png
در بستنی و غذاهای یخ زده، تخم مرغ نقش مهمی را ایفا میکند. تخم مرغ از طریق کنترل کریستالیزاسیون یخ در طی فرآیند انجمادزدایی مانع از ایجاد بافت آبکی در محصول نهایی می­گردد و منجر به حفظ بافت و مقبولیت محصولات یخ زده می­شود.
پروتئین های سفیده تخم مرغ مانع از کریستالیزاسیون شکر می­گردند و به ایجاد بافت نرم در شکلات کمک میکنند. به همین دلایل یک ترکیب مناسب برای کاربرد در شیرینی پزی میباشد.