اخبار

اخبار

خوردن روزانه یک «تخم مرغ» مانع از کوتاه قدی کودک می شود

به گفته محققان، خوردن روزانه یک تخم مرغ به شکل قابل توجهی موجب افزایش رشد و کاهش کوتاه قدی تا ۴۷ درصد در کودکان می شود. ادامه مطلب ...
1396/04/25