گران شدن 45 درصدی تخم مرغ طی یکسال

گران شدن 45 درصدی تخم مرغ طی یکسال

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی میانگین قیمت های خرده فروشی ها را اعلام کرد که در این گزارش قیمت 6 گروه همانند برنج و گوشت قرمز تغییری نکرده و ثابت مانده بودند.