چگونه تخم مرغ را در یخچال نگهداری کنیم ؟

چگونه تخم مرغ را در یخچال نگهداری کنیم ؟

دیده شده است که برخی اهمیت چندانی  به شرایط نگهداری تخم مرغ خریداری شده ندارند ، اما بهتر است بدانید تخم مرغ هم مانند مواد غذایی دیگر ، احتیاج به مراقبت دارد آن هم به صورت کاملا جدی .