واکسن آنفولانزا بی تأثیر است

واکسن آنفولانزا بی تأثیر است

موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی از ناکارآمدی واکسن آنفولانزای به مردم خبر داد.