واردات تخم مرغ

واردات تخم مرغ

رییس سازمان دامپزشکی کشور خبر از صدور مجوز برای واردات 66 هزار تن تخم مرغ در ماه های گذشته خبر داد و گفت: برای واردات تخم مرغ از چین مجوزی صادر نکرده ایم و اوکراین نیز برای دریافت مجوز باید بتواند الزامات بهداشتی را رعایت کند