شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور

شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فراورده های لبنی و صنایع وابسته تهران 96، در تاریخ 13 الی 16 آذرماه 96 برگزار شد.