روزانه 300 تن تخم مرغ در بازار توزیع می شود

روزانه 300 تن تخم مرغ در بازار توزیع می شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، حمید ورناصری با اشاره به این که محدودیتی در توزیع تخم مرغ وجود ندارد اعلام کرد: با توجه به ذخایر مناسب مرغ و تخم مرغ، توزیع این محصولات پروتئینی را بر پایه سهمیه بندی های استانی انجام می گیرد.