توزیع 820 تن برنج و مرغ در سیستان و بلوچستان

توزیع 820 تن برنج و مرغ در سیستان و بلوچستان

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: 820 تن برنج و مرغ منجمد در قالب طرح تنظیم بازار از بهمن ماه تا کنون در سطح استان توزیع شده است.