تغیر رنگ عجیب در مرغ پخته شده

تغیر رنگ عجیب در مرغ پخته شده

رئیس دامپزشکی سراوان پس از بررسی اخبار به دست آمده حاکی از تغییر رنگ گوشت مرغ پس از پخته شدن اعلام کرد جای هیچ گونه نگرانی نیست.