استفاده از تخم مرغ های نشانه دار سلامت مردم را تضمین می کند

استفاده از تخم مرغ های نشانه دار سلامت مردم را تضمین می کند

بوئین زهرا- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: شهروندان برای تضمین سلامت خود از تخم مرغ های نشانه دار استفاده کنند.